Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig.

Dossier tunnel Paterswoldseweg

Informatie en achtergronden van dit project

Nieuw in het dossier

Via deze link zijn alle documenten in het dossier (zonder verder ordening) in te zien.
Een overzicht van alle atikelen over de tunnel op deze website vind je hierAgenda/projectplanning

 

 • 2019 december tunnel en project ESGL gereed.
   
 • bouwdetails, zie de Facebookpagina van de projectaannemer BAM

 • medio 2018  start bouw tunnel
 • november 2017 publicatie TB (tracébesluit)
 • november 2016 na de zomer ontwerp TB (tracébesluit) ter inzage
 • 2016 april oplevering HOV-as/verlengde busbaan
 • 2016 februari publicatie TB (tracébesluit) door minister van I&M, bezwaar mogelijk
 • 2016 februari: aanleg viaduct (Paterswoldseweg een weekend afgesloten), plaatsen tafelbrug over Hoornsediep (busbaan).
 • 2015 november: boren boorpalen busbaan Koeriersterweg en aanleg viaduct NELF-zijde (busbaan)
 • UITGESTELD 2015 voor de zomer informatiebijeenkomsten en publicatie OTB (ontwerp tracébesluit) door minister van I&M, 6 weken ter inzage
 • 2015 vanaf april: start voorbereiding bouw HOV-as West 3e fase (busbaan)
 • 2015 februari kappen van bomen voormalige NELF terrein t.b.v. aanleg verlengde busbaan
 • 24-9-2014 instemming voorkeursvariant 11B+ (ventwegvariant) door de gemeenteraad
 • 10-9-2014 raadscommissievergadering Verkeer en Beheer over het tunnelontwerp
 • 2014 juli-augustus raadsvoorstel schijven en in procedure brengen
 • 2014 13 januari - 3 juni overleg met betrokken partijen (klankbordgroep, Badstratenbuurt, BAT Niemeyer, Coop, gemeenteraad, anderen?)
 • 13-11-2013 Informatieavond tunnel Paterswoldseweg

 

naar bovenDocumenten

 

 • 28-08-2015 Brief gemeente aan raad mbt voortgang ontwerp tracebesluit ESGL, open bestand
 • 10-07-2015 Brief projectgroep ESGL mbt stand van zaken Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden, open bestand
 • 07-07-2015 Vormgevingsdocument Onderdoorgang Paterswoldseweg, open bestand
 • 01-07-2015 HOV-as west: nieuwsbrief juli, naar de website
 • 11-05-2015 Aangepast ontwerp onderdoorgang (tunnel) d.d. 22-4-15, open bestand
 • 02-05-2015 Uitnodiging informatiemarkt ESGL op 12 mei, open deze brief
 • 18-03-2015 Presentatie informatiebijeenkomst HOV-as West 3e fase, open bestand
 • 08-01-2015 Brief gemeente aan raad over vertraging OTB ESGL, open bestand
 • 06-01-2015 Folder Prorail Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden, open bestand
 • 09-12-2014 Laatste klankbordgroepbijeenkomst, open bestand
                     Gemeentelijk ontwerp onderdoorgang (plattegrond), open bestand
                     Gemeentelijk ontwerp omgeving Coop (plattegrond), open bestand 
                     Presentatie ruimtelijke invulling tunnelgebied, open bestand
 • 24-09-2014 Verslag gemeenteraadsvergadering (agenda+stukken, videoverslag)
 • 23-09-2014 Verslag klankbordgroep noord, open bestand
 • 22-09-2014 Verslag klankbordgroep zuid, open bestand
 • 21-08-2014 Raadsvoorstel instemming ontwerp tunnel Paterswoldseweg, open pdf
 • 27-06-2014 Afwegingsmatrix keuze varianten tunnelontwerp, open bestand
 • 23-06-2014 Brief aan de gemeente (dhr Zaal) van Buurtinititatief Tunnel en Badstratenbuurt, open pdf
 • 06-06-2014 Verslag met besluit ESGL substuurgroep Paterswoldseweg voor voorkeursvariant 11B+, open bestand
 • 06-06-2014 Informatiefolder tunnel Paterswoldseweg (gemeente, provincie, Prorail), open pdf
 • 03-06-2014 Actielijst klankbordgroep (versie eindbijeenkomst), open bestand
 • 16-04-2014 Verslag klankbordgroepbijeenkomst, open bestand
 • 15-04-2014 Actielijst klankbordgroep versie 15-4, open bestand
 • 18-03-2014 Verslag 1e klankbordgroep Noord, lees meer
 • 11-03-2014 Verslag 1e klankbordgroep Zuid (NB onjuiste titel in verslag), lees meer
 • 25-02-2014 Uitnodiging bijeenkomst ondertunneling Paterswoldseweg op 4 maart 2014, open pdf
 • 25-02-2014 Notitie Nut en noodzaak tunnel Paterswoldseweg, open pdf
                      NB er is al eerder zo'n document verschenen (zie documenten project ESGL 15-5-2013)
 • 12-02-2014 Inspreekteksten Badstratenbuurtvereniging en Buurtinititatief bij Raadscommissie Beheer en Verkeer
 •                     Buurtinitiatief1 (Willem Bijleveld), open Worddoc
                      Buurtinititatief2 (Helen Tubben), open Worddoc
                      Buurtvereniging (Geke de Haan, voorzitter), open als Worddoc
 • 12-02-2014 Actielijst klankbordgroep, versie 12 februari, open als Worddoc
 • 11-02-2014 Klein overleg procesafspraken klankbordgroep positief, lees meer
                      Verslag gemeente klankbordgroep klein comité, lees pdf
                      Bijlage (moodboard) bij verslag klankbordgroep klein comité, lees pdf
 • 28-01-2014 Verslag gemeente klankbordgroep 2e avond, open als pdf
 • 13-01-2014 Verslag gemeente klankbordgroep 1e avond, open als pdf
                    Verslag Badstratenbuurt klankbordgroep 1e avond, open link.
 • 12-01-2014 Mail Badstratenbuurt aan wethouder van Keulen over gebrekkige communicatie project tunnel Paterswoldseweg,open link.
 • 20-12-2013 Brief Stand van zaken Tunnel Paterswoldseweg (gemeente aan gemeenteraad),open als pdf.
 • 18-11-2013 ESGL Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai (rapport ProRail/Grontmij), lees pdf
 • 13-11-2013 Verslag (aangepast) Prorail/gemeente informatieavond, open als pdf
                    Verslag Prorail/gemeente informatieavond, open als pdf.
                    Verslag Badstratenbuurt over de Prorail/gemeente informatieavond, lees meer
                    Presentatie Bert Kassies (Prorail) op informatieavond, open als pdf.
                    Evaluatieformulier Prorail, downloaden en in te vullen in Word, inzien Word doc.
 • 06-11-2013 Uitnodiging ProRail voor informatieavond op woensdag 13 november,open als pdf.
 • 16-10-2013 Presentatie Prorail onderdoorgang Paterswoldseweg (op het 4-wijkenoverleg), open als pdf.
 • 22-08-2013 Brief Realisatiebesluit ESGL (gemeente aan gemeenteraad), open als pdf.
 • 21-03-2013 Brief Stand van zaken HOV-as west 3de fase en tunnel Paterwoldseweg (gemeente aan gemeenteraad, open als pdf.
 • 19-03-2013 Melding van tunnelplannen op de site van de gemeente Groningen, lees meer.
 • 12-02-2013 Melding van tunnelplan op de site van de provincie Groningen, lees meer
 • 21-05-2012 Interactieve Maatregelenkaart ESGL, open als pdf

 

naar bovenIn de media

Filmpjes over het project zijn ook verzameld op het Youtube kanaal van de buurtvereniging

 • 22-10-2018 OOGTV: Tunneldek Paterswoldseweg na vertraging succesvol geplaatst, lees artikel
 • 11-09-2018 GIC: Spoorwegovergang Paterswoldseweg bijna jaar dicht voor autos, lees artikel
 • 01-08-2018 Dagblad van het Noorden: Spoorblunder bij de Raad van State, lees artikel
 • 20-06-2018 OOGTV: Tunnelbouw Paterswoldseweg start voor Coop , lees artikel 
 • X
 • 19-01-2017 Dagblad van het Noorden: aanbestedingsfoutje kost Stad 4 ton, lees meer
 • 17-01-2017 Dagblad van het Noorden: Verdiep de spoorzone maar helemaal, lees artikel
 • 14-01-2017 Dagblad van het Noorden: Druk op Prorail neemt toe, lees artikel
 • 07-01-2017 Dagblad van het Noorden: Spoorbrug door trein onbruikbaar, lees artikel
 • 04-01-2017 Dagblad van het Noorden: 1 minuut sneller en een extra sneltrein, lees artikel
 • 10-07-2015 RTVNoord: Extra Sneltreinen Groningen - Leeuwarden laten op zich wachten, lees artikel
 • 13-05-2015 Dagblad van het Noorden: Paterswoldseweg ruim jaar gestremd, lees pdf
 • 13-05-2015 OOGTV: Omwonenden vrezen overlast bouw spoortunnel, lees artikel/video
 • 19-03-2015 Dagblad van het Noorden: Busbaan stadspark na 15 jaar afgerond, lees pdf
 • 25-02-2015 OOGTV: Kappen van bomen voormalige NELF terrein t.b.v. aanleg verlengde busbaan, lees artikel met video
 • 03-12-2014 Groningen Bereikbaar krant #5: Extra sneltrein tussen groningen en leeuwarden (met vernieuwde planning), lees pdf
 • 25-09-2014 OOGTV: Tunnel onder spoor Paterswoldseweg definitief, lees artikel/video
 • 24-09-2014 Dagblad van het Noorden: Buurt keurt plan af, lees pdf
 • 11-09-2014 Dagblad van het Noorden: Twijfels over tunnel Paterswoldseweg, lees pdf 
 • 24-08-2014 Dagblad van het Noorden: Spoor iets omhoog voor 'Tabakstunnel', lees pdf
 • 13-06-2014 Groningen Bereikbaar krant: Eerst zien en dan geloven, lees pdf
 • 07-06-2014 Dagblad van het Noorden: Bewoners akkoord met tunnel, lees pdf
 • 02-06-2014 Oogtv: Laanhuizen bang voor verzakkingen, terugblik Buurtinitiatief, open link
 • 19-05-2014 Dagblad van het Noorden: Badstratenbuurt wint: er komt een ventweg, lees pdf
 • 05-03-2014 Dagblad van het Noorden: Laanhuizen strijdt tegen tunnel onder spoor, lees pdf
 • 01-03-2014 Dagblad van het Noorden: Buurt blijft kritisch, lees pdf
 • 18-02-2014 Gezinsbode: TOL misschien alleen fietsers door de tunnel, lees pdf
 • 13-02-2014 Dagblad van het Noorden: Bewonersplan tunnel krijgt voorkeur, lees pdf
 • 06-02-2014 Dagblad van het Noorden: Nieuwe 'busheuvel' over Paterswoldseweg, lees pdf
 • 31-01-2014 Dagblad van het Noorden: Gemeente buigt voor Badstratenbuurt, lees pdf
 • 28-01-2014 Gezinsbode: Buurtinitiatief Tunnel Paterswoldseweg wil veiliger plan, open website
 • 28-01-2014 Dagblad van het Noorden: Badstratenbuurt vreest sluipverkeer, lees pdf
 • 15-07-2013 OOGTV spreekt met Ed van der Graaf van de wijkraad Laanhuizen over de tunnelplannen, volg de link
 • 18-01-2012 OOGTV meldt tunnelplan wethouder Karin Dekker in nieuwsfilmpje, bekijken.

 

naar bovenWebsites

 

 naar boven


 

Project ESGL (Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden)

 

 • Besluit tot project ESGL in bestuurlijk overleg MIRT, november 2010, open website met documentlinks
 • Aanvangsbeslissing Extra Sneltrein Groningen–Leeuwarden (ESGL), Staatscourant 14-12-2011, open als pdf
 • Basisdocument Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden,12-1-2012, open als pdf
 • Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau ESGL, 19-11-2012,open als pdf 
 • Voornemen om een Milieueffectrapport op te stellen voor de Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden, Staatscourant 5-12-2012, open als pdf
 • Zienswijzen op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau ESGL, januari 2013 open als pdf (15 MB)
  NB Dit document bevat ook een zienswijze van de gemeente Groningen (brief RO 12.3426293 d.d. 2-1-2013) waaruit het volgende citaat
  Onze focus binnen dit project, en daarmee ook binnen de m.e.r.-procedure, richt zich op geluids- en trillingseffecten voor onze inwoners en de eventuele noodzakelijke compenserende maatregelen. Ook een goede inpassing van de spoormaatregelen in de stedelijke omgeving, zowel op gebied van ruimtelijk kwaliteit als het functioneren van kruisende wegen en fietspaden, heeft daarbij onze aandacht.
 • Notitie Nut en Noodzaak ESGL, Daniel Koelikamp (provincie Groningen ), 15-5-2013, open als pdf
 • Kennisgeving vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage, 21-5-2013, XX open als pdf
 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau ESGL, definitief vastgesteld 21-5-2013, open als pdf 

 • 06-06-2014 Verslag met besluit ESGL substuurgroep Paterswoldseweg voor voorkeursvariant 11B+, open bestand 
 • 06-01-2015 Folder Prorail Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden, open bestand 

naar boven

 

BADSTRATENBUURT
De kleinste buurt
van Groningen
 

sluis mini